Elektronické datové schránky

Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (vstupuje v účinnost 1. 7. 2009 !!!) upravuje mimo jiné tzv. elektronické poštovní schránky, které se povinně budou zřizovat pro právnické osoby. Budou sloužit zejména pro doručování ze strany orgánů veřejné správy. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Kdo bude mít ze zákona povinně zřízenu datovou schránku? 1. Dotčenými osobami jsou prakticky všichni, kdo vykonávají veřejnou správu. 2. Dále všichni statutární zástupci právnických osob – tedy firmy 3. Mnozí živnostníci, kteří se rozhodnou využívat tento moderní způsob komunikace s veřejnou správou 4. Mohou to být i občané jako fyzické osoby Informační systém datových schránek je novým komunikačním systémem mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami, mezi orgány veřejné moci a podnikajícími fyzickými osobami, orgány veřejné moci a fyzickými osobami a také mezi orgány veřejné moci navzájem. Je to systém rychlý (datová zpráva je doručena prakticky okamžitě), spolehlivý (datová zpráva se nemůže ztratit), auditovatelný (je jednoduše dokazatelné, kdo datovou zprávu podal a komu byla doručena). Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku. Právnické osobě, která není uvedena (výše), zřídí ministerstvo datovou schránku právnické osoby bezplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky právnické osoby. Jste-li osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu, vězte, že této právnické osobě bude zřízena datová schránka ze zákona. A obdržíte poštou do vlastních rukou přístupové údaje. Jste-li osobou oprávněnou jednat za orgán veřejné moci, vězte, že tomuto orgánu veřejné moci bude zřízena datová schránka ze zákona. A obdržíte poštou do vlastních rukou přístupové údaje. Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky se do ní přihlašuje prostřednictvím přístupových údajů. Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Přihlášení zajišťuje ministerstvo prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů nebo elektronických prostředků anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob. Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby posílají datové zprávy výhradně orgánům veřejné moci, a to zdarma. Pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby přináší Informační systém datových schránek absolutní úsporu na poštovném při komunikaci s orgány veřejné moci. Jste-li odpovědná osoba orgánu veřejné moci nebo právnické osoby, datová schránka bude vašemu orgánu veřejné moci nebo právnické osobě zřízena bez toho, že byste podávali jakoukoli žádost. Jste-li podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba, musíte o zřízení datové schránky požádat. Dnem 28. 9. 2009 končí přechodového období - zřízení datových schránek pro osoby povinné ze zákona. Např.: Jsem-li podnikatel, do mé datové schránky mi orgán veřejné moci doručí datovou zprávu, tedy na toto místo je mi doručen „doporučený dopis“ od úřadu. Do datové schránky „vhodím“ doporučený dopis, který posílám úřadu.... více na této straně.

<< Zpět

 

Uživatelské jméno:

 

Heslo:

 


E-mail do redakce
redakce@celostatnidenik.cz


E-mail na webmastera
webmaster@celostatnidenik.cz


Jste . návštěvník.


www.ebanka.czwww.allianz.czwww.fischer.czwww.verlagdashofer.czwww.sklenda.czwww.linde.czwww.tipservis.cz


TOPlist