Komu škodí školné ?

„Tak mě nevzali na medicínu, ještě že jsem se přihlásil i na „peďák“, tam si rok odpočinu a pak to zkusím znovu“. Pomě...více.

 
 
Neplatnost smlouvy

Účelem ustanovení § 196a obch. zák. ve znění účinném do 31.12.2000 je ochránit společnost a její akcionáře před nekal...více.

 
 
Překážka věci rozhodnuté v exekučním řízení

Pojem „tatáž věc“ jako překážka věci pravomocně rozhodnuté ve smyslu § 159 odst. 3 o.s.ř. přichází v exekučním řízení...více.

 
 
Boj o paragraf

"Tak nám zabili paragraf paní Mülerová“ dalo by se parafrázovat společně se Švejkem. Jedná se o paragraf 128 Trestní...více.

 
 
Splnění a následky nesplnění oznamovací povinnosti podle obchodního zákoníku

Vznikne-li oznamovací povinnost podle § 183 d zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník udává tento pro její splnění l...více.

 
 
Rozhodnutí o svolání valné hromady společnosti

V rámci rozhodování soudu o svolání valné hromady společnosti nelze jako předběžnou otázku posuzovat, zda byla jiná v...více.

 
 
Podání ve správním řízení (dopad zákona o elektronickém podpisu)

Příspěvek se zabývá dopadem zákona o elektronickém podpisu v oblasti používání **per analogiam iuris** ve správním řízen...více.

 
 
Soudní likvidátor akciové společnosti

Obchodní zákoník po novele provedené zákonem č. 370/2000 ze dne 14. 9. 2000 od 1. 1. 2001 připouští, aby valná hromada a...více.

 
 
Právní povaha stanov akciové společnosti

Již dlouhou dobu se vede spor o právní povahu stanov akciové společnosti a o samotný obsah tohoto pojmu. Je nepochybné, ...více.

 
 
Ručení statutárních orgánů akciových společností

V loňském roce přijala Poslanecká sněmovnaParlamentu ČR tzv. druhou velkou novelu obchodního zákoníku (z. č. 370/2000 S...více.

 
 
Šetření o podmínkách doručení

Úplnost šetření o podmínkách doručení předpokládá prověření toho, zda jsou námitky, uplatněné účastníkem, způsobilé úč...více.

 
 
Má skutečně česká justice málo soudců ?

V poslední době se v souvislost se jmenováním nových soudců vynořuje jako evergreen ministerstva spravedlnosti ČR opě...více.

 
 
Legislativní přešlap

Tímto článkem bych rád upozornil na důsledky novely obchodního zákoníku ve vztahu k rozhodování jediného akcionář...více.

 
 
Základní povinnost akcionáře - splacení emisního kursu akcií

Jako základní povinnost akcionáře se většinou uvádí pouze jedna: povinnost včas splatit emisní kurs akcií, které upsal p...více.

 
 
Právo domáhat se odkoupení akcií společností

První je případ, kdy společnost vydala akcie na jméno a ve svých stanovách určila jako podmínku převoditelnosti těchto a...více.

 
Zobrazeno 15 - 30 z 42 aktualit.
Předchozí aktuality <<     >> Další aktuality

Uživatelské jméno:

 

Heslo:

 


E-mail do redakce
redakce@celostatnidenik.cz


E-mail na webmastera
webmaster@celostatnidenik.cz


Jste . návštěvník.


www.ebanka.czwww.allianz.czwww.fischer.czwww.verlagdashofer.czwww.sklenda.czwww.linde.czwww.tipservis.cz


TOPlist